Трудовий архів

Переяслав-Хмельницького району

Київської області

a

Історія архіву

Фото архіву відсутнє


Згідно наказу Державного Комітету Архівів України від 20.05.2004 року №58 "Про затвердження Примірного положення про Трудовий архів" та відповідно до ст. 38 Закону України "Про місцеве самоврядувіання в Україні" у Переяслав-Хмельницькому районі почала створюватись мережа Трудових архівів при сільських радах. До 2012 року у Переяслав-Хмельницькому районі функціонував архівний відділ райдержадміністрації та 20 Трудових архівів при сільських радах. З метою забезпечення централізованого тимчасового зберігання документів,нагромаджених у процесі документування службових, трудових або інших правовідносин юридичних і фізичних осіб, та інших архівних  документів, що не належать до Національного архівного фонду, за рішенням №156 сесії Переяслав-Хмельницької районної ради УІ скликання від 21.12.2011 року створена комунальна установа "Трудовий архів Переяслав-Хмельницького району". Виділене приміщення для Трудового архіву знаходиться на території ЦРЛ.Фінансування витрат на утримання Трудового архіву здійснюється за рахунок коштів районного бюджету та коштів, отриманих за науково-технічне опрацювання і зберігання архівних документів та інших джерел, не заборонених законодавством.                                                                                                        До повноважень Трудового архіву входить:- приймання та зберігання документів з особового складу та документів тимчасового зберігання підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності і підпорядкування, розсташованих на території району, або ліквідованих підприємств, установ і організацій, що діяли (зареєстровані) на території району і не мають правонаступників;-приймання від підприємств, установ, організацій-джерел комплектування архівних документів з особового складу, фінансово-господарської діяльності та інших документів, строки зберігання яких не закінчилися;- організація користування документами у службових,соціально-правових, наукових та інших цілях, видача відповідно до встановленого порядку юридичним особам і громадянам архівних довідок, копій та витягів з документів, що знаходяться на зберіганні. Рішенням №156 сесії Переяслав-Хмельницької районної ради від 21.12.2012 року на посаду завідувача Трудового архіву Переяслав-Хмельницького району призначено Гуль Зінаїду Олександрівну з 17 лютого 2012 року.                                                                                        

Управління Трудовим архівом здійснює Переяслав-Хмельницька районна державна адміністрація Київської області у межах, визначених Положенням про комунальну установу "Трудовий архів Переяслав-Хмельницького району".Трудовий архів є установою комунальної власності і здійснює свою діяльнвсть на підставі та відповідно до вимог чинного законодавства України, рішень Переяслав-Хмельницької районної ради, розпоряджень голови Переяслав-Хмельницької райдержадміністрації. З питань організації і методики ведення архівної справи Трудовий архів керується наказами та нормативними актами Державного комітету архівів України (Держкомархіву), Державної архівної служби, Державного архіву Київської області, архівного відділу Переяслав-Хмельницької районної державної адміністрації.

Гуль Зінаїда Олександрівна - начальник Трудового архіву Переяслав-Хмельницького району з 17 лютого 2012 року по 14 березня 2015 року.

Кузьменко Інна Іванівна приступила з 24 квітня 2015 року до виконання обовязків завідувача комунальної установи Переяслав-Хмельницької районної ради "Трудовий архів Переяслав-Хмельницького району"