Трудовий архів

Переяслав-Хмельницького району

Київської області

a

Штати

У штаті архіву 3 особи-завідувач, бухгалтер на 0,5 ставки, архівіст комунальної установиphoto
Мелашич Алла Валеріївна

-

Завідувач Трудового архіву здійснює безпосереднє керівництво Трудовим архівом, організовує роботу Трудового архіву. Організовує та забезпечує зберігання документів, які надійшли до архіву на тимчасове зберігання. Організовує приймання та приймає на зберігання від підприємств, установ та організацій району документи з особового складу працівників, що закінчені діловодством: накази, відомості виплат заробітної плати. Згідно з чинними правилами шифрує справи та організовує цю роботу. Здійснює контроль та виконує роботу з систематизації, розміщення та обліку справ, які передані на зберігання до архіву, Складає описи справ, акти для передавання справ на зберігання, на списання та знищення справ, а також бере участь у роботі експертної комісії установи та архівного відділу РДА.Приймає і реєструє документи, що надійшли до архіву на тимчасове зберігання від установ, підприємств, організацій. Готує на основі архівних документів відповіді, довідки на запити юридичних і фізичних осіб.photo
Бесчастна Марина Віталіївна

-

Архівіст комунальної установи